Blog

Article featured image Blog overlay

Arhitectura în antichitate

În cadrul unor civilizații antice care au pus bazele culturii occidentale cum ar fi Mesopotamia sau Egiptul, arhitectura și urbanismul reflecta în mod constant divinul și supranaturalul. De exemplu, în Egiptul antic, ridicarea spre cer este simbolizată prin arborele viu, care este adesea pictat sau sculptat.

Arborele este prezentat ca decor, dar și cu rol de structură de piatră, elementul care mai târziu se va numi „coloană”. Acest element arhitctural antic era gravat în perete, sau chiar desinestătător, ca un stâlp din piatră cioplită.

Mai mult decât atât, civilizațiile antice au recurs la monumentalitate pentrua simboliza puterea politică a conducătorilor lor, a elitelor sau a Statului însuși. În același timp, Istoria se naște în Grecia antică, și ea este cea care trebuie să transmită posterității poveștile marilor fapte de arme ale eroilor din acele vremuri. De aici, istoria arhitecturii păstrează păstrează monumentele memoriale de război, construcțiile administrative și edificiile de cult religios.

Arhitectura și urbanismul civilizațiilor din Roma și Grecia antică au evoluat împinse mai degrabă de idealuri civice decât religioase, cum e cazul în Mesopotamia sau Egipt, și de aici iau naștere tipuri arhitecturale care îmbină arta figurativă naturalistă cu figurile geometrice abstracte. Decorațiile astfel rezultate reprezintă scene reale reproduse în manieră preistorică, combinând părți anatomice (cap, corp, membre) și medii de viață (acvatic, terestru, aerian).

Ideea de comunicare între om și divinitate este continuată în Antichitate. Elementele artistice specifice arhitecturii (ca de exemplu stela, care a devenit un „discurs” clasic, stereotip) reflectă un viitor dorit și imaginat, care nu este neapărat continuarea a ceea ce reprezintă prezentul trăit*.

Noțiunea de comunicare între oameni din diferite grupuri etnice este demonstrată de aportul adus din exterior fiecărei civilizații din de vedere artistic și adesea arhitectonic. Este vorba de obiecte modelate sau materiale simple provenite din ținuturi îndepărtate, care erau total necunoscute pe plan local (de exemplu, chihlimbarul, ajuns în Egipt prin Marea Nordului).

 

    Arhitectura în Grecia antică

 

Încă de la prima civilizație europeană, cea din perioada regelui Minos din Insula Creta, comunicarea în cadrul grupului se realizează și prin intermediul artei urbaniste de dispunere a templelor și a structurării orașului în jurul acestora. Acest tip de urbanizare presupune drumuri pavate, aducție de apă și canalizare.

In cadrul vieții civice din Grecia antică, un rol determinant îl jucau spațiile mari, deschise, numite agora, înconjurate de construcții publice, magazine și temple. Agora întruchipa respectul pentru dreptate socială, obținută în urma dezbaterilor deschise și nu prin mandat imperial. Deși judecata divină încă stăpânea treburile lumești, ritualurile civilizației antice au rămas înscrise în arhitectura spațiului, pe cărările că șerpuiesc pe lângă Acropolis. Fiecare loc avea natura lui, venită dintr-o lume văzută prin mituri, de accea templele erau amplasate în vârful munților, cât mai aproape de cer.

 

Arhitectura în Roma Antică

 

Romanii au cucerit orașele grecești din Italia cu 300 de ani înainte de Hristos, iar mai apoi o mare parte din lumea occidentală.

Unul din unghiurile din care poate fi analizată unitatea arhitecturii romane este abordarea spațiului. Aici totul se întâmplă în forum (fratele agorei grecești), de unde participarea publicului este treptat eleminată și înlocuită cu decorurile arhitecturii. Astfel, se observă aici nașterea pieței publice din zilele noastre, care apare prima dată în forumul Iuliul, de către Iulius Cezar. Nimic nu ar fi fost posibil fără cuceririle tehnologiilor de construcție romane sau, mai ales, fără nou descoperitele cariere de marmură câștigate drept pradă de război. Acum apar arcadele, betonul, care au dus la construirea domurilor și colonadelor. S-a răspuns astfel climatului social în schimbare, care cerea construcții din ce în ce mai complexe: colosseumul, clădirile rezidențiale, spitale și academii.

În intervenția următoare vom analiza începuturile arhitecturii în Bizanț, Persia și lumea islamică.

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

*Dr Joann Fletcher, Ancient Egypt: Life and Death in the Valley of the Kings, BBC, 2013

Comentarii (0)